Rapoarte si studii

CLUBUL SPORTIV RAPIDBUCURESTI

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

Istoria Clubului Sportiv Rapid Bucureşti (în continuare, Clubul) începe cu înfiinţarea în anul 1923 a Asociaţiei Generale Sportive şi Culturale CFR Bucureşti. Denumirea „Rapid” a fost stabilită între anii 1936-1946, s-a revenit la „CFR” între 1946-1949, s-a schimbat în „Locomotiva” între 1949-1958, după care, până în prezent, s-a definitivat denumirea „Rapid”.

Pe parcursul anilor, peste 25 de secţii pe ramuri de sport au funcţionat în cadrul Clubului, impunându-se printre cele mai valoroase organizaţii sportive din ţara noastră.

Clubul este persoană juridică de drept public, înfiinţată ca instituţie publice reprezentativă în domeniul activităţii sportive de performanţă, în subordinea Ministerului Transporturilor (în continuare, MT).

Clubul este structură sportivă şi club polisportiv de drept public, organizat şi funcţionând în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor în vigoare.

Clubul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, cu reglementările interne ale MT şi cu ale Regulamentului de organizare şi funcţionare în vigoare, aprobat prin ordin al ministrul transporturilor.

În prezent, Clubul este constituit conform Avizului de constituire nr. 56 din  06.11.20011 emis de Ministerul Tineretului şi Sportului (în continuare, MTS), este autorizat să funcţioneze ca structură sportivă conform Autorizaţiei de funcţionare nr. 56 din 06.11.2001 eliberată de MTS, este înregistrat în Registrul Sportiv al MTS sub nr. B/A1/00048/2001 şi deţine Certificatul de Identitate Sportivă din Registrul special nr. 57, eliberat în data de 07.11.2001 de MTS.

Clubul are însemne proprii constând în emblemă şi culori – alb şi vişiniu –, iar ziua Clubului este 23 iunie, reprezentând ziua în care s-a înfiinţat pentru prima dată Clubul, în anul 1923 (respectiv structura AGSC-CFR Bucureşti).

1. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE, PRECUM SI OBIECTIVELE CARE TREBUIAU ATINSE IN PERIOADA DE RAPORTARE

Misiunea de bază a Clubului o constituie reprezentarea Ministerului Transporturilor şi a României, prin performanţe sportive, în competiţiile sportive interne şi internaţionale, în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale şi europene

Misiunea Clubului o constituie nu in ultimul rand, promovarea sportului in sine ca factor determinant, prin valorile care le reprezinta, in modelarea omului, formand caractere. De altfel, in intreaga sa existenta Clubul Sportiv Rapid a fost calauzit si de motto-ul al olimpismului   ”Cel mai important lucru nu este sa castigi, ci sa participi” .

Principalele obiective urmarite de Clubului Sportiv Rapid Bucuresti in anul 2015, in cadrul activitatii sportive de performanta, au fost urmatoarele:

 • Performanta, selectia si participarea la competitiile interne si internationale;
 • Promovarea spiritului de fair-play, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea proprie;
 • Promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
 • Administrarea bazei materiale sportive proprii;
 • Organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutul si regulamentul federatiilor sportive nationale.

2. INDICI DE PERFORMANTĂ, CU PREZENTAREA GRADULUI DE REALIZARE A ACESTORA

Organizarea si funcţionarea

Clubul este condus, în subordinea Ministerului Transporturilor, de către un Consiliu de conducere compus din 7 persoane.

Echipa de management executiv care a redactat prezenta strategie este formată din:

 • Valy CACIURIAC, în calitate de preşedinte/director şi membru de drept al Consiliului de conducere;
 • Cristian Mugur B, în calitate de vicepreşedinte/director adjunct;
 • Dorina DANCIU, în calitate de contabil-şef/director ajunct economic.

Trăsături caracteristice:

Rezultatele pe linie sportivă în ceea ce priveşte situaţia numărului sportivilor legitimaţi la Club în anul 2015 se prezintă după cum urmează:

Secţie Total Seniori Tineret Juniori Copii / cadeţi Sportivi nelegitimaţi
Atletism 77 18 2 23 19 15
Baschet feminin 56 24 18 14
Baschet masculin 20 14 6
Box 11 4 1 3 1 2
Haltere 17 3 1 11 2
Handbal 102 24 47 21 10
Judo 34 5 8 11 5 5
Karate 67 18 6 35 8
Lupte libere 29 14 5 4 4 2
Lupte greco-romane 35 8 2 10 2 13
Polo 72 18 27 12 15

Popice

20 10 5 3 2
Volei feminin 27 27
Volei masculin 25 25
TOTAL 592 212 48 145 99 88

Indicatorul fundamental al activităţii clubului îl constituie creşterea semnificativă şi constantă a contribuţiei sportivilor şi tehnicienilor rapidisti la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan internaţional, prin stimularea sportului de nivel înalt, cu prioritate la ramurile şi probele cuprinse în programul Jocurilor Olimpice de vară.

Indicatorul de performanta principal al Clubului Sportiv Rapid Bucuresti pentru anul 2015 a fost obţinerea unor rezultate cât mai bune pe plan naţional şi international şi calificarea unui număr cât mai mare de sportivi proprii la Jocurile Olimpice din 2016.

Aceste obiective principale au fost îndeplinite prin sportivii clubului, de asemenea, în ansamblu, clubul a obţinut un total de 275 medalii, din care 102 de aur, 81 de argint si 92 de bronz, situaţie care ne îndreptăţeşte să afirmăm că în anul 2015 Clubul Sportiv Rapid Bucuresti a obţinut rezultate deosebite, depăşind numărul de medalii obţinute în anul 2014.

Sectia ATLETISM

 • DONISAN MIHAI – saritura inaltime – castiga Campionatele Internationale ale Romaniei  obtinand  baremul de participare la Jocurile Olimpice de la Rio 2016

Campionat National etapa I, J 3 / 24.01.2015 Bucuresti

 • Ghetu Catalin – 60 mp – loc I

Campionat National Etapa I, J 2 / 31.01.02015 Bucuresti

 • Stoica Francesca – inaltime – loc I
 • Bolocan Mihai – inaltime – loc II
 • Nastase Roberta – triplusalt – loc III

Campionat National J I  finala  Bucuresti

 • Viscun Elena Stefania – 60 mg – loc II
 • Chiorpec Mihai Vlad – lungime – loc II

Campionatul National Probe combinate S, T, J1, J2, J3 Bucuresti 07-08.02.2015

Pentatlon

 • Muscalu Georgiana – loc II

Campionat Municipal J 2 Bucuresti 15.02.2015

 • Bolocan Mihai – inaltime – loc I
 • Bolocan Mihai – triplusalt – loc I
 • Stoica Francesca – inaltime – loc I
 • Cosmescu Ana – triplusalt – loc II
 • Ghetu Catalin – 60 mp – loc III

Campionat Municipal Copii

 • FLOARES ELENA – lungime – loc III
 • DOHOTARIU ADRIAN – 50m – loc I
 • DOHOTARIU ADRIAN – lungime – loc I
 • NEAGU IOANA– inaltime – loc I

Campionatul National Finala si Cupa de Cristal 14-15.02.2015

 • CACIURIAC SERGIU COSMIN –lungime – loc I – tineret
 • CACIURIAC SERGIU COSMIN –lungime – loc I – seniori
 • DONISAN MIHAI – inaltime – loc I
 • VASILE ADRIAN – lungime – loc II
 • PETRE ANDREI – inaltime – loc II–tineret
 • OGRAZEANU ANDREEA LUIZA – 60 m – loc II
 • BACIU ALEXANDRU GEORGE –Triplusalt – loc II
 • MUSCALU GEORGIANA – Inaltime – loc III

Campionat National juniori II – Finala 21-22.02.2015

 • Banciu Cleopatra  60 mp – loc III
 • Bolocan Mihai Florin – inaltime – loc IV

Campionat National – zona copii 14 – 15.03.2015 Bucuresti

 • DRAGUTA ANDREI – lungime – loc III
 • NEAGU IOANA– inaltime – loc III
 • FLOARES ELENA- biatlon – loc I
 • DOHOTARIU ADRIAN – biatlon – loc I

Campionat National – Zona  copii  04-05.04.2015 Bucuresti

 • DOHOTARIU ADRIAN – 50m – loc I
 • DOHOTARIU ADRIAN – lungime – loc I

Memorial Gheorghe Tesu 23.04.2015 Bucuresti

 • Ghetu Catalin – 100 m – loc I
 • DOHOTARIU ADRIAN – lungime – loc I
 • FLOARES ELENA – lungime – loc II
 • GUTU IULIAN – lungime – loc II

Memorial Octavian Enescu 02.05.2015 Rm. Valcea

 • DOHOTARIU ADRIAN – 50m – loc I
 • Ghetu Catalin – 100 m – loc II
 • GUTU IULIAN – 150 m – loc III

Campionat National – Zona copii  16-17.05.2015 Bucuresti

 • DOHOTARIU ADRIAN – 50m – loc I
 • DOHOTARIU ADRIAN – lungime – loc I
 • NASTASE ROBERTA – lungime – loc I
 • UDREA TUDOR – 200 m – loc II
 • Cosmescu Ana – triplusalt – loc II
 • Ghetu Catalin – 100 m – loc II
 • Ghetu Catalin – 200 m – loc II
 • Cosmescu Ana – lungime – loc III
 • NASTASE ROBERTA – triplusalt – loc III

Campionatele Internationale ale Romaniei 23.05.2015 Pitesti

 • DONISAN MIHAI –  inaltime – loc I
 • CACIURIAC COSMIN SERGIU   –  lungime  – loc III
 • PETRE ANDREI – inaltime – loc IV
 • TOMA CARMEN – lungime – loc IV

Campionat Balcanic juniori

 • Viscun Elena Stefania – 100 mg – loc II
 • Viscun Elena Stefania –  4 x 100 m – loc II
 • Chiorpec Mihai Vlad – 110 mg – loc II
 • Iacoban Cristina – 4 x 100 m – loc II

Campionatele Universitare – Pitesti  16.05.2015

 • CACIURIAC COSMIN SERGIU   –  lungime  – loc I
 • PETRE ANDREI – inaltime – loc I
 • TOMA CARMEN – lungime – loc I
 • ANDREEA OGREZEANU  – 200 m – loc II

Campionat Municipal J 3 Bucuresti 06.06.2015

 • Ghetu Catalin – 100 m – loc I

Campionat National J II finala 12 – 13.06.2015 Bucuresti

 • ANTON BIANCA – 400 mg – loc III

Cupa Europei 21.06.2015 Creta 

 • DONISAN MIHAI –  inaltime – loc III 2.25 m

Campionat National – Zona copii  22.06.2015 Bucuresti

 • FLOARES ELENA – 50mg – loc I
 • DOHOTARIU ADRIAN – 50m – loc I
 • DOHOTARIU ADRIAN – lungime – loc I
 • STAFETA 8 x 50 m mixt – loc III

Campionat National J III finala 11 – 12.07.2015 Cluj

 • Anton Bianca – 400 m – loc I
 • Anton Bianca – 400 mg – loc I
 • Anton Bianca – 200 m – loc II
 • Ghetu Catalin – 100 m – loc V

Finala Campionat National de seniori  25 – 26.07.2015 Pitesti

 • Inaltime –  2.27m – loc 1
 • Ograzeanu Andreea Luiza –100m –11.69 – loc 1
 • Vasile Adrian – lungime –7.88 m – loc 1
 • Lazarica Dan Claudiu  – inaltime – 2.20m – loc 2
 • Baciu Alexandru George – triplusalt – 16.17 m – loc 2
 • Stanciu Valentin Constantin – prajina – 4.70 m – loc 2
 • Caciuriac Sergiu Cosmin – lungime – 7.75 m – loc 3
 • Toma Carmen Cristina – triplusalt – 13.72 m – loc 3
 • Toma Carmen Cristina – lungime – 6.07 m – loc 3
 • Petre Andrei Cornel  – inaltime – 2.10m – loc 3
 • Ograzeanu Andreea Luiza –200 m – 24.04 – loc 3
 • Viscun Elena Stefania – 100 mg  – loc 3

Finala Campionat National de tineret 25 – 26.07.2015 Pitesti

 • Caciuriac Sergiu Cosmin – lungime – 7.75 m – loc I
 • Petre Andrei Cornel  – inaltime – 2.10m – loc I
 • Viscun Elena Stefania – 100 mg – loc II

Finala Campionat National de juniori I  08-09.08.2015 Pitesti

 • ANTON BIANCA – loc I – stafeta de 4 x 100 m

Cupa Atletics  Star 14.11.2015 Bucuresti

– COSMESCU ANA – lungime – loc III
– COSMESCU ANA – 60 m – loc II
– NASTASE ROBERTA – lungime – loc III
– GHEORGHE LARISA – 60 mg – loc III
– NEAGA BUDOIU IOANA – 50 mg – loc III
– FLOARES ELENA LISETTE – 50 mg – loc I
– FLOARES ELENA LISETTE – 200 m – loc III
– MIHAILESCU MATEI – 50 mg – loc II
– MIHAILESCU MATEI – 200 m – loc I
– DOHOTARIU ADRIAN – 50 mg – loc I
– DOHOTARIU ADRIAN – lungime – loc I
– EFTA MATEI – 50 m – loc II
– TUDORACHE DANIEL  – lungime – loc III

 

 

Cupa de iarna juniori si copii (indoor) 05-06.12.2015 Bucuresti

– ANTON BIANCA – 60 m – loc I
– ANTON BIANCA – 400 m – loc I
– COSMESCU ANA – triplusalt – loc I
– STOICA FRANCESCA – inaltime – loc I
– COSMESCU ANA – lungime – loc II
– COSMESCU ANA – 60 mg – loc II
– GHETU CATALIN – 200 m – loc II
– NASTASE ROBERTA – lungime – loc III
– ANTON BIANCA – 800 m – loc III
– DIDULESCU ELENA – inaltime – loc III
– NASTASE NICOLA – inaltime – loc II
– DOHOTARIU ADRIAN – lungime – loc II
– DOHOTARIU ADRIAN  – 50 m – loc II
– FLOARES ELENA LISETTE  – 50 mg – loc II
– FLOARES ELENA LISETTE – lungime – loc II
– MIHAILESCU MATEI  – 200m – loc II
– STAFETA  FETE 4X100m – loc III
– STAFETA FETE 4X100m – loc III

Sportivi  lotul national:

Seniori:   Donisan Mihai, Toma Carmen Cristina, Muscalu Georgiana, Vasile Adrian, Baciu Alexandru, Ogrezeanu Andreea

Tineret:  Caciuriac Sergiu, Petre Andrei

Juniori:   Viscusan Elena Stefania, Chiorpec Mihai Vlad, Rosu Diana,

Secție sportivă de nivel olimpic

Sectia BOX

Centura de Aur Nicolae Linca

 • Salageanu Lucian– cat. 69 kg. – loc III

Cupa Campionilor AMB

 • Salageanu Lucian– cat. 75 kg. – loc I

Gala de box  – Memorialul Vasile Tataru

 • Salageanu Lucian– cat. 75 kg. – loc I
 • Toale Dragos – cat. 70 kg. – loc I

Secție sportivă de nivel national.

Sectia HALTERE

Campionatele Europene de seniori care s-au  desfasoara in Georgia in perioada 09 – 18.04.2015 sportivul nostruCroitoru Florin  a obtinut o medalie de argint  la stilul smuls si o medalie de bronz la total cu 288 kg. Sportivul s-a calificat pentru J.O. 2016 – Rio – Brazilia.

Campionatele Mondiale  de juniori II care s-au desfasurat in Peru in perioada 07-12.04.2015 sportivul nostru Popescu Alexandru a obtinut locul V si 3 recorduri europene de juniori .

Campionat National de juniori III  martie 2015 Bucuresti

 • Grigoriu Maria – cat. 58 kg. – loc III
 • Marga Dumitru – cat. 77 kg. – loc III

Campionat National de juniori II – finala   16-20.06.2015 Botosani

 • Marga Dumitru – cat. 77 kg. – loc I
 • Marga Dumitru – cat. 77 kg. – loc I
 • Marga Dumitru – cat. 77 kg. – loc III
 • Grigoriu Maria – cat. 58 kg. – loc II
 • Grigoriu Maria – cat. 58 kg. – loc II
 • Grigoriu Maria – cat. 58 kg. – loc II

Campionat National de juniori III – finala   iulie 2015 Bistrita

 • Ionita Catalin – cat. 62 kg. – loc II
 • Ionita Catalin – cat. 62 kg. – loc III
 • Ionita Catalin – cat. 62 kg. – loc III
 • Vasile Cristina – cat. 58 kg. – loc I
 • Vasile Cristina – cat. 58 kg. – loc I
 • Vasile Cristina – cat. 58 kg. – loc I
 • Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc I
 • Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc I
 • Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc I
 • Ionita Paul – cat. 69 kg. – loc II
 • Ionita Paul – cat. 69 kg. – loc II
 • Ionita Paul – cat. 69 kg. – loc II

Campionat National de juniori  15 – 17 ani  – finala   13 – 18 iulie 2015 Bistrita

 • Ionita Paul – cat. 62 kg. – loc II
 • Ionita Paul – cat. 62 kg. – loc II
 • Ionita Paul – cat. 62 kg. – loc II
 • Vasile Cristina – cat. 58 kg. – loc I
 • Vasile Cristina – cat. 58 kg. – loc I
 • Vasile Cristina – cat. 58 kg. – loc II
 • Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc I
 • Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc I
 • Grigoriu Maria – cat. 63 kg. – loc I
 • Tucaliuc Catalin – cat. 56 kg. – loc II
 • Tucaliuc Catalin – cat. 56 kg. – loc III
 • Tucaliuc Catalin – cat. 56 kg. – loc III

Campionat National de tineret – Finala –  21 – 23.10.2015 Onesti

 • Marga Dumitru – cat. 85 kg. – loc III
 • Marga Dumitru – cat. 85 kg. – loc III
 • Marga Dumitru – cat. 85 kg. – loc III
 • Grigoriu Maria – cat. 69 kg. – loc II
 • Grigoriu Maria – cat. 69 kg. – loc III

Cupa Steaua juniori II – 21.11.2015 Bucuresti

 • Tucaliuc Marian – cat. 44 kg. – loc I
 • Dumitru Alberto – cat. 56 kg. – loc II
 • Marga Iulian – cat. 62 kg. – loc III
 • Ionita Catalin – cat. 62 kg. – loc I
 • Ionita Paul – cat. 69 kg. – loc I

Sportivi  lotul national

Seniori:

Lot olimpic :Croitoru Florin 

Lot national: Grigoriu Maria

Secție sportivă de nivel olimpic

Sectia JUDO

Cupa Europei cadeti U 18 – Cluj Napoca 08 – 10.05.2015

 • KISS MIHAELA – 48 kg.– loc II

Campionatele Balcanice de cadeti U 18 – Craiona 13 – 14.06.2015

 • KISS MIHAELA – 48 kg.– loc III

Campionatele Balcanice de juniori U 21 – Serbia 19 – 21.06.2015

 • KISS MIHAELA – 48 kg.– participare
 • STANCA MIHAI – 81 kg.– participare

Campionat National  U 18 (cadeti) – finala 06-08.02.2015 Craiova

 • KISS MIHAELA – 44 kg.– loc I
 • LAMBESCU COSMINA – 70 kg. – loc II
 • MOCANU VOCTOR – 46 kg. – loc III
 • MIRCEA CATALIN – 60 kg. – loc III

Campionat National  U 23 (tineret) – finala 28.02-01.03.2015 Oradea

 • MIRCEA CATALIN – 60 kg. – loc II

Campionat National  U 21 (juniori) – finala 20-22.03.2015 Baia Mare

 • KISS MIHAELA – 48 kg.– loc I
 • STANCA MIHAI – 81 kg.– loc III

Campionat National  U 16 – finala 27 – 29.03.2015  Focsani

 • CEOBANU SEBASTIAN – cat. 60 kg. – loc II
 • MOCANU VOCTOR – 46 kg. – loc III

Cupa Romaniei – seniori 17 – 18.04.2015 Iasi

 • OSLOBANU SERGIU – cat 81 kg. – loc III

Campionatul National  seniori  Ne – Waza –   19.04.2015 Iasi

 • OSLOBANU SERGIU – cat 81 kg. – loc III

Sportivi  lotul national: Kiss Mihaela, Diculescu Alexandra, Stanca Mihai

Secție sportivă de nivel national.

Sectia KARATE

International Karate Turnament  -Banzai Cup (28.02.2015)

Competiţie internaţională, la care au participat peste 500 de sportivi ,de la   46 de cluburi  din Polonia, Slovacia, Ungaria Serbia, Rep. Srpska, Italia şi România.

 • IORGA Vlad  Kumite  Baieti 18-35 ani -75 kg,+75 Locul I
 • GUTA Alina Kata  Fete 15-17 ani  Locul I
 • BULUMAC Dragos – Costin  Kumite Shobu Ippon Baieti +18 ani Open Locul I
 • BULUMAC Raluca  Kumite Shobu Ippon Fete +18 ani Open Locul I
 • IORGA Bianca-Alexandra  Kumite  Fete 11-12 ani  Locul I
 • BOTEZ Florin Kumite  Baieti 18-35 ani -65 kg Locul I
 • SURDU Daniela Kumite  Fete +18 ani +55 kg Locul  I
 • MATEI Ioana  Kumite  Fete +18 ani -55 kg Locul I
 • CONSTANTIN Roberta   Fete 13-14 ani +155 cm Locul I
 • GUTA Alina Kumite Fete 15-17 ani +55 kg Locul I
 • C.S. Rapid Echipe Kumite  Rotativ  Baieti +18 ani Echipe Locul I
 • Iorga Vlad,Dumitru Marin,Botez Florin,Baciu Liviu
 • C.S. Rapid Rotativ  Echipe  Kumite  Fete +18 ani Echipe Locul I
 • Surdu Daniela ,Bulumac Raluca,Sulu Iuliana,Matei Ioana
 • C.S. Rapid Rotativ  Echipe  Kumite  Fete 13-14 ani  Locul I
 • [Constantin Roberta,Iorga Bianca,Dinulescu Maria,Serbanescu Alexia
 • Tamasi Andrei Kumite Shobu Sanbon Baieti 18-35 ani -75 kg,+75 Locul II
 • CONSTANTIN Roberta Kata  Fete 13-14 ani  Locul II
 • IORGA Bianca-Alexandra Kata  Fete 11-12 ani  Locul II
 • C.S. Rapid Echipe Kumite Rotativ  Baieti +18 ani  Locul II
 • Tamasi Andrei,Bulumac Dragos ,Gioanca Dragos,Scutelnicu Gabriel
 •  MIULESCU Gabriel Kumite Shobu Sanbon Baieti 13-14 ani +165 cm Locul III
 • BARBALAU Antonio Kumite Shobu Sanbon Baieti 18-35 ani -65 kg Locul III

CAMPIONATUL NATIONAL FRK WKC – COPII. 21.03.2015-Medias

 • Iorga Bianca Alexandra loc I -kumite [11-12 ani]
 • Nita Catalin, loc I – kata [11-12 ani]loc-III-kumite
 • Nastas Patricia loc I kata 7-8 ani]loc II kumite
 • Adochitei Maria, loc I kumite [7-8 ani] loc II kata
 • Blejniuc Raluca, loc I -kata [9-10 ani]
 • Pena Ariadna loc I -kata 7-8ani
 • Loc -I- Echipa kumite fete 7-8 ani [Adochitei Maria,Pena Ariadna,Nastas Patricia]
 • Loc I- Echipe kumite de baietii 11-12 ani kata (Nita Catalin,Adochitei Alexandru,Bardes Bogdan)
 • Loc -II- Ursu Alexandru, kata -7ani
 • Loc -II- Floarea Andrei kata -7ani
 • Loc -II- Dina Robert kata 7-8 ani
 • Loc -II- Vulcan Antonio kata 7-8 ani
 • Loc -II-, Adochitei Alexandru kata 9-10ani
 • Loc -IV -kumite
 • Loc -II- Birdes Bogdan -kata 11-12 ani
 • Loc -II- Echipa kumite fete 7-8 ani kata (Adochitei Maria,Pena Ariadna,Nastas Patricia)
 • Loc -III-:Radu Madalin, 11-12 ani -kata
 • Loc -III-: Niculae Flori, 11-12 ani -kata
 • Loc -III-:Costache Luis 9-10 ani – kata
 • Loc -III-:, Vasilca Antonia 9-10 ani -kata
 • Loc -III- Echipa kumite baieti 7-8 ani (Dina Robert ,Floarea Andrei ,Vulcan Antonio)

Campionatul National de Karate Juniori si Seniori – Bucuresti 09.05.2015

Seniori

 •  Iorga Vlad -best of the best – I –
 •  Botez Florin -65 kg Loc – I –
 •  Iorga Vlad -75 kg Loc – I –
 •  Bulumac Dragos Costin +7o kg SI Loc- I –
 •  Surdu Daniela -60 kg Loc – I –
 •  Dragne Alexandra Francesca -best of the best – I –
 •  Tamasi Andrei -80kg Loc – II –
 •  Bulumac Raluca open SI loc – II –
 •  Dumitru Marin + 80kg Loc -II-
 •  Dragne Alexandra Francesca Kata GJR loc – II –
 •  Agache Stela Adina +60kg loc – III –
 •  Beldeanu Sabina open SI loc – III –

Juniori:

 •  Mihalache Cristian -80 kg loc – I –
 •  Dragne Francesca Alexandra -60 kg loc – I –
 •  Scutelnicu Gabriel -70kg loc – I –
 •  Matei Ioana -55 kg loc -II-
 •  Matei Ioana kata GJR loc -III-

 Cadeti:

 •  Barbalau Andrei kata GJR loc -III
 •  Constantin Roberta +1,55 m Loc -I-
 •  Miulescu Gabriel +1,65m loc – III –
 •  Barbalau Andrei kata GJR loc -III-

Echipe +18 ani

 • Loc – I-kumite shobu sanbon masculin (Iorga Vlad,Botez Florin,Mihalache Cristian,Dumitru Marin)
 • Loc -I-kumite shobu sanbon rotativ masculin  (Gioanca Dragos,Iorga Vlad,Dumitru Marin,Tamasi Andrei)
 • Loc-I- kumite shobu ippon fete  (Bulumac Raluca ,Agache Stela ,Sabina Beldeanu ,Guta Alina)
 • Loc -II-kumite shobu sanbon fete  (Surdu Daniela,Dragne Francesca,Matei Ioana,Sulu Iuliana)
 • Loc-III-kumite shobu sanbon rotativ fete (Matei Ioana,Surdu Daniela,Dragne Francesca,Guta Alina)

Campionatul European de Copii, Cadeti si Juniori Herstal-Liege,

Belgia  (4 -7 .06.2015)

Juniori  

 • Mihalache Cristian Marian
  – loc 1- kumite individual -75 kg
  – loc 1 – Best of the Best
 • Matei Ioana
  – loc 1 – kata
  – loc 3 – kumite -55 kg
 • Scutelnicu Gabriel
  – loc 2 – kumite – 70 kg

Cadeti :

 • Roberta Constantin – loc 2 – kata
 • Guta Alina – loc 3 – kata.
 • Iorga Bianca Alexandra  – loc 3 – kumite

Copii

 • Nastas Patricia – loc 1- kata – loc 1- kumite
 • Adochitei Maria – loc 2 – kata – loc 2 – kumite
 • Adochitei Alexandru –  locul 3 – kata

ECHIPE  Juniori 

 • Matei  Ioana Carmen – loc I -kumite S S – loc III -kumite rotativ
 • Mihalache Cristian Marian – locul I kumite S S – loc I kumite rotativ

ECHIPE  cadeti

 • Constantin Roberta Eleonora – loc I kumite S N
 • Miulescu Gabriel – loc II kumite S N
 • Guta Alina Mihaela – loc II kumite S S – loc III kumite S S R

Cupa Romaniei FRK – 27.06.2015 Izvorani

SENIORI

 • Iorga Vlad locul I -75kg
 • Botez Florin locul II -67kg
 • Matei Ioana loc III -50 kg
 • Bulumac Raluca locul III -55kg
 • Surdu Daniela locul III -61 kg

TINERET

 • Matei Ioana –  locul I – kata  -50 kg
 • Scutelnicu Gabriel – loc II -67 kg

JUNIORI

 • Guta Alina Mihaela – locul II kata

CADETI

 • Miulescu Gabriel locul III -70kg
 • Constantin Roberta  -loc II +54 kg
  -loc III kata

Cupa Rapid Karate 06.09.2015

La competiție au participat

 • 30 de cluburi
 • 380 de sportivi
 • 40 de echipe

Rezultatele obținute de sportivii C.S. Rapid București

 • 14 medalii de aur
 • 15 medalii de argint
 • 14 medalii de bronz

Seniori

 • Bulumac Raluca Loc I Kumite Shobu Ippon +18ani  Loc III Kumite Open Shobu Sanbon +18ani
 • Agache Stela Loc I Kumite Open Shobu Sanbon +18ani  Loc II Kumite Open Shobu Sanbon -58kg
 • Beldeanu Sabina Loc II Kumite Open Shobu Ippon +18ani
 • Surdu Daniela Loc II Kumite Open Shobu Sanbon
 • Matei Ioana Loc III Kumite Open Shobu Sanbon -58kg
 • Dragne Francesca Loc III Kata Open
 • Iorga Vlad Loc I Kumite Open Loc I Kumite -80kg
 • Mihalache Cristian Loc II Kumite -80kg
 • Bulumac Dragoș Loc II Kumite Open Shobu Ippon  Loc III Kumite Open Shobu Sanbon
 • Scutelnicu Gabriel Loc III Kumite Open Shobu Ippon
 • Dumitru Marin Loc III Kumite +80kg
 • Echipă Loc I Kumite Rotativ – Iorga Vlad- Dumitru Marin- Bulumac Dragoș- Gioancă Dragoș
 • Echipa Loc II Kumite Beldeanu Sabina,Agache Stela,Dragne Francesca,Constantin Măriuca,Bulumac Draluca,Matei Ioana,Scântee Alexandra

  Juniori

 • Constantin Roberta Loc I Kumite Open Shobu Sanbon -60kg
 • Vezure Mihai Loc I Kata  Loc II Kumite -65kg
 • Niță Alexandru Loc III Kata
 • Echipă Loc II Kumite -Constantin Roberta,Guță Alina,Iorga Bianca
 • Echipă Loc III Kumite -Bărbălău Andrei,Vezure Mihai,Niță Alexandru

Cadeți

 • Iorga Bianca Loc I Kumite + 1,60 m  Loc III Kata
 • Dinulescu Maria Loc II Kata
 • Ursu Gabriela Loc III Kata
 • Racoceanu Mihai Loc III Kata  Loc III Kumite + 1,65m
 • Miulescu Gabriel Loc III Kumite + 1,65m
 • Echipă Loc I Kata -Bârdeș Bogdan,Adochiței Alexandru,Niță Cătălin
 • Echipă Loc II Kumite Miulescu Gabriel,Mihalache Mihai,Racoceanu Mihai

Minicadeți

 • Șerbănescu Alexia Loc III Kata   Loc III Kumite + 1,50m
 • Șohanu Alexandru Loc III Kata
 • Niță Cătălin Loc I Kata
 • Mihalache Mihai Loc III Kumite -1,50m
 • Adochiței Alexandru Loc III Kata

Copii

 • Sulu Karina Loc I Kata   Loc III Kihon
 • Năstas Patricia Loc I Kata  Loc II Kumite
 • Pena Ariadna Loc I Kata
 • Adochiței Maria Loc II Kata  Loc III Kumite
 • Gherghina Olimpia Loc III Kata
 • Vasilca Antonia Loc III Kumite
 • Purcărea Radu Loc I Kumite
 • Dina Robert Loc II Kata   Loc II Kumite
 • Costache Luis Loc II Kumite
 • Vulcan Antonio Loc III Kata

Campionatul   Mondial  UWK 12-18.10.2015 Koper – Slovenia

Mihalache Cristian seniori Kumite  Echipe Loc I
Kumite Open Loc II
Kumite   – 85 Kg Loc III
Iorga Vlad seniori Kumite  Echipe Loc I
Kumite   – 75 Kg Loc II
Botez Florin seniori Kumite   – 65 Kg Loc II
Matei Ioana seniori Kumite   – 55 Kg Loc II
Kumite  Echipe Loc III
Surdu Daniela seniori Kumite   – 60 Kg Loc III
Kumite  Echipe Loc III
Guta Alina cadeti Kata Loc I
Kumite  Echipe Loc II
Constantin Roberta cadeti Kumite  Echipe Loc II
Kumite   + 55 Kg Loc II
Kumite Open Loc III
Vezure Mihai cadeti Kata Loc I
Kumite  Echipe Loc I
Kumite   – 60 Kg Loc IV

 

TURNEUL CAMPIONILOR MEMORIAL SUCIU GABRIEL, pentru cadeti, juniori si seniori – 22.11.2015   COSR IZVORANI

Bulumac Dragos

seniori

Kumite   – 84 Kg

Loc III

Iorga Vlad

seniori

Kumite   – 84 Kg

Loc I

Botez Florin

seniori

Kumite   – 67 Kg

Loc I

Matei Ioana

seniori

Kumite   – 50 Kg

Loc I

Iorga Bianca

cadeti

Kumite   – 47Kg

Loc I

Guta Alina

seniori

Kumite  -61kg

Loc I

Constantin Roberta

cadeti

Kata

Loc II

Kumite   + 54Kg

Loc II

Miulescu Gabriel

cadeti

Kumite -70 kg

Loc I

Dinulescu  Maria

 

     cadeti

 

Kumite  -47kg

Loc II

Kata

Loc II

Beldeanu Sabina

seniori

Kumite +68 kg

Loc II

Bulumac Raluca

seniori

Kumite  -55 kg

Loc III

 

Cupa Campionilor Europeni -Cluj Napoca   –  05-06.12.2015

 

 • IORGA VLAD – lo I – KUMITE SHOBU IPPON M + 18 ani OPEN  – loc  IV –  KUMITE SHOBU SANBON  M + 18 ani -75 KG
 • BOTEZ FLORIN – loc I –   KUMITE SHOBU SANBON  M + 18 ani -65 KG
 • BULUMAC RALUCA – loc I – KUMITE SHOBU IPPON  F + 18ani OPEN – loc III – KUMITE SHOBU SANBON F+ 18 ani +57 KG
 • DINULESCU MARIA – loc I – KUMITE SHOBU SANBON F 13 – 14 ani -155 CM – loc II – KATA ALL STYLES F 13 – 14ani   + 3 KYU 
 • VEZURE MIHAI ANDREI – loc I –  KATA GOJU RYU M 15 – 17 ani OPEN
 • GIOANCA  DRAGOS – loc IV – KUMITE SHOBU SANBON M +18 ani +75 KG – loc II  – KUMITE SHOBU IPPON M 18 ani OPEN
 • CONSTANTIN ROBERTA – loc II –  KUMITE SHOBU SANBON F 15-17 ani +50 KG
 • MATEI IOANA -loc II  – KUMITE SHOBU SANBON F + 18 ani – 57 KG
 • DRAGNE FRANCESCA – loc II  – KATA GOJU RYU F + 18 ani OPEN
 • BULUMAC DRAGOS  – loc III – KUMITE SHOBUSANBON  MALE  +18 ani -75 KG
 • MIULESCU GABRIEL – loc II –  KUMITE SHOBU SANBON M13-14 ani+165 CM
 • GUTA  ALINA – loc III –  KUMITE SHOBU SANBON F + 18 ani -57 KG
 • ECHIPE-  loc I  –  KUMITE ROTATION SANBON F 18-35 ani [Bulumac Raluca , Matei Ioana ,Guta Alina ,Sabina Beldeanu ]
 • ECHIPE – loc I –  KUMITE SHOBU SANBON M 18-35 ani [Iorga Vlad ,Botez Florin,Dumitru Marin, Bulumac Dragos ]
 • ECHIPE – loc   II –  KUMITE ROTATION SANBON M 18-35 ani [ Iorga Vlad ,Botez Florin,Dumitru Marin, Gioanca Dragos]

Sportivi  lotul national:

Seniori :

 • Iorga Vlad
 • Botez Florin
 • Dumitru Marin
 • Mihalache Cristian Marian
 • Surdu Daniela 
 • Matei Ioana
 • Bulumac Raluca

Juniori :

 • Matei Ioana 
 • Guta Alina
 • Mihalache Cristian Marian
 • Scutelnicu Gabriel

Cadeti :

 • Vezure Mihai
 • Miulescu Gabriel
 • Constantin Roberta

Secție sportivă de nivel international.

Sectia LUPTE LIBERE

 • OANCEA BEATRICE – CAMPIOANA MONDIALA – Campionatul Mondial de Lupte Libere desfasurat la Mangalia in perioada 11 – 14.06.2015

Campionat National  seniori finala 12-15.02.2015 Cluj

 • STEFAN GHEORGHITA – loc I – cat. 86 kg
 • OANCEA BEATRICE – loc II – cat. 75 kg.

Campionat National  cadeti – etapa I – Tg. Jiu 05-08.03.2015

 • DUMITRU GEORGIANA – loc III– cat. 46 kg.

Campionat National  Superliga seniori – Timisoara 12 – 15.03.2015

 • STEFAN GHEORGHITA – loc I– cat. 86 kg.
 • OANCEA BEATRICE – loc I– cat. 67 kg.
 • ZAHARIA RADU– loc II – cat. 125 kg.

Campionat National  juniori – Bacau 19-22.03.2015

 • BALAN MIHAITA– loc III – cat. 74 kg.

Memorial Sandu Geanta – Bucuresti – 27-29.03.2015

 • IORDACHE SORIN – loc I– cat.32 kg.
 • IORDACHE ANTONIO – loc I– cat.52 kg.

Cupa Drobeta Tr. Severin 02-05.04.2015

 • IORDACHE SORIN – loc I– cat.32 kg.
 • IORDACHE ANTONIO – loc I– cat. 52kg.
 • DUMITRU GEORGIANA – loc III– cat. 46 kg.

Turneu international cadeti 15-17.05.2015 Caras – Severin

 • IORDACHE ANTONIO – loc III– cat. 52 kg.
 • IORDACHE SORIN – loc I– cat.32 kg.

Campionatele Internationale ale Bulgariei  23-26.04.2015 Sofia

 • STEFAN GHEORGHITA – loc III– cat. 86 kg.

Campionatul National de Lupte pe plaja 25-28.06.2015 Amara

 • IORDACHE SORIN – loc I– cat.32 kg.

Memorial Popescu S seniori – 03 – 05.06.2015 Giurgiu

 • IORDACHE ANTONIO – loc I– cat. 52 kg.
 • IORDACHE SORIN – loc III– cat.32 kg.

Memorial Ladislau Simon seniori – 16 – 19.07.2015 Bucuresti

 • OANCEA BEATRICE – loc III – cat. 69 kg.

Memorial  Cornel Cristut seniori – 17 – 19.07.2015 Onesti

 • IORDACHE ANTONIO – loc I– cat. 53 kg.
 • IORDACHE SORIN – loc I– cat.32 kg.

Campionatul National pe categorii de greutate – Finala – august Tg. Mures

 • OANCEA BEATRICE – loc I – cat. 69 kg.
 • STEFAN GHEORGHITA – loc I– cat. 86 kg.

Campionatul National de copii – finala 29.10 – 01.11.2015 Tg. Mures

 • IORDACHE SORIN – loc III– cat.32 kg.
 • IORDACHE ANTONIO – loc I– cat. 52 kg.
 • DUMITRU GEORGIANA – loc III– cat. 49 kg.

Campionatul National de tineret 05 – 08.11.2015 Odorhei

 • MOJAR GABRIEL- loc III – cat. 74 kg.
 • RUDNIC SIMION – loc V – cat. 96 kg.
 • ZAHARIA RADU– loc V – cat. 120 kg.

Turneu international 01 – 03.12.2015 – Nice (Franta)

 • STEFAN GHEORGHITA – loc I– cat. 86 kg.

Turneu international  cadeti 04 – 06.12.2015 – Brasov

 • IORDACHE SORIN – loc II– cat.35 kg.
 • IORDACHE ANTONIO – loc I– cat. 59 kg.

Sportivi promovati la loturile nationale:

 • seniori: Stefan Gheorghita, Oancea Beatrice
 • tineret: Moajar Gabriel, ZahariaRadu
 • juniori: Iordache Sorin, Iordache Antonio

Secție sportivă de nivel international

 

Sectia LUPTE GRECO – ROMANE

Campionatul National individual  U 23  Odorheiu Secuiesc 06-08.11.2015

 • Chirea Mirel – cat. 85 – loc II
 • Bulibasa Dorel – cat. 130 kg. – loc III
 • Bulibasa Dan – cat. 98 kg. – loc III
 • Radu Claudiu – cat. 75 – loc IV

Campionatul National individual cadeti 10-12.07.2015 Constanta

 • Despa Marian – cat 58 kg.– loc II

Campionatul National de seniori 12.02.2015 Cluj

 • Bulibasa Dan – cat. 98 kg. – loc III

Cupa Romaniei 02-03.12.2015 Targoviste

 • Florea Eduard – cat 66 kg. – loc III

Sportivi promovati la loturile nationale:

Seniori:

 • Bulibasa Dorel

Secție sportivă de nivel national

Sectia POPICE

Cupa Romaniei – finala senioare – 06.06.2015 Ploiesti

 • Olteanu Georgeta – loc III
 • Gonciar Ioana – loc III

Campionatul National  individual clasic, sprint si tandem junioare I/U 18 16 – 18.04.2015 Iasi

 • Enescu Maria– loc III tandem
 • Schiopescu Stefania–loc III individual clasic

Campionatul National   senioare  – finala echipe  –  25 – 26.04.2015 Petrila

 • Dobre  Luminita – loc III 
 • Baicoianu Andreea – loc III
 • Olteanu Georgeta – loc III
 • Gonciar Ioana – loc III
 • Enescu Maria – loc III
 • Schiopescu Stefania – loc III
 • Dragomir Maria Elena–loc III
 • Misai Ioana – loc III
 • Duta Oana – loc III
 • Ionescu Diana – loc III

 Campionatul National   senioare  – 10.10.2015 Petrila

 • Dobre  Luminita – loc I  sprint
 • Baicoianu Andreea – loc III sprint

Sportive promovate la loturile nationale:

 • lot junioare:  Schiopescu Stefania, Enescu Maria, Duta Oana, Marin Denisa

Secție sportivă de nivel national.

Sectia Baschet Feminin

Campionat National – Liga Nationala – loc  XIV

Campionat European de U 18  iunie – iulie Bucuresti  –  loc V  (lot national)

Sportivi promovati la loturile nationale

– lot U18: Stan Claudia, Matei Raluca

Secție sportivă de nivel national.

Sectia Baschet Masculin

Campionat National  Liga I  – loc VI

calificare in faza semifinala – promovare

Campionat European 3 x 3 – Bucuresti – loc I (lot national)

Sportivi promovati la loturile nationale

lot seniori: Bordei Catalin, Anghel Santana

Secție sportivă de nivel  national.

Sectia Handbal Feminin

Campionatul National Div.”A” : locul I  – promovare Liga Nationala

Secție sportivă de nivel  national

Sectia Polo

Campionatul National  Superliga Loc V

Locul III in Campionatul National feminin

Locul III in Cupa Romaniei  feminin

Cupa Marii Negre – septembrie 2015 Burgas (Bulgaria) – loc II  (lot national)

Sportivi promovati la loturile nationale

 • lot juniori : Fulea Tudor, Ene Florin, Ten Ionut, Simion Justin, Rob Ditan Thomas
 • lot junioare: Bunea Andra, Lazar Bianca, Marican Valentina, Diaconu Beatrice, Geangu Ana      

Secție sportivă de nivel  international

Sectia Volei Feminin

Campionatul National  – Div. A 2 Locul  I promovare in esalonul superior A 1

Jocurile Balcanice cadete  loc III  (lot national)

Jocurile Balcanice junioare  loc IV  (lot national)

Sportivi promovati la lotul national de  cadete: Ariton Diana, Jeong A- Ran, Stan Ecaterina

Secție sportivă de nivel  national.

Sectia Volei Masculin

Campionatul National  – Div. A 2 – Locul IV

Secție sportivă de nivel  national.

3. SCURTA PREZENTARE A PROGRAMELOR DESFĂSURATE SI A MODULUI DE RAPORTARE A ACESTORA LA OBIECTIVELE AUTORITATII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE

Clubul administrează baza materială sportivă ce constituie Complexul Giuleşti, situat în Bucureşti, sector 6, Calea Giuleşti nr. 18, aflat în proprietatea privată a Statului Român prin Ministerul Transporturilor. Obiectivele noastre in anul 2015 au fost legate de reabilitarea bazei sportive realizandu-se pana in prezent urmatoarele:

 • Stadionul Giuleşti „Valentin Stănescu”, ce cuprinde terenul de fotbal gazonat, tribune pentru spectatori, săli şi vestiare, birouri sub tribune, sistem de iluminat nocturn şi teren de antrenament cu zgură. Stadionul Giuleşti se află la începutul procesului de consolidare şi modernizare sub tutela MDRAP – Compania Naţională de Investiţii, în faza Studiului de Prefezabilitate;
 • Bazinul de înot pentru competiţii interne şi antrenament polo, aflat într-o fază avansată în Programul de reabilitare „Bazine de înot” derulat de CNI, anume aceea a organizării licitaţiilor publice necesare, fiind deja încheiat protocolul de predare-primire a construcţiei şi terenului aferent către CNI;

4. RAPORTAREA CHELTUIELILOR, DEFALCATE PE PROGRAME

Indicatorii financiari realizaţi se prezintă după cum urmează:

Indicator

2014

2015

Venituri proprii

   370

    375

Subvenţii

7.376

10.478

Cheltuieli totale

7.743

10.836

Cheltuieli  de personal

1.227

  1.201

Cheltuieli cu bunuri şi servicii

6.516

 9.523

Cheltuieli  de capital

0

   112

Aşa cum se observă din cuprinsul tabelului, raportat la execuţia pe anul 2015, măsurile implementate de conducerea executivă a permis creşterea veniturilor proprii faţă de 2014 cu aproximativ 5 mii lei, de la 370 la 375 mii lei.

Se impun două precizări şi cu privire la creşterea cheltuielilor totale în anul 2015:

 • Suma de 112 mii lei reprezintă contravaloarea efectuării şi livrării studului de prefezabilitate pentru consolidarea şi modernizarea Stadionului Giuleşti, în vederea încadrării în cea mai înaltă categorie UEFA, ca etapă prealabilă solicitată de Compania Naţională de Investiţii pentru includerea investiţiei în programele derulate de aceasta;
 • Suma de 1986 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, a fost alocată Clubului în temeiul art. 40 alin. (1) din OUG nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2015, cu destinaţia plăţii debitului pe care Clubul îl avea faţă de Autoritatea Naţională de Turism potrivit Sentinţei civile nr. 3736/2013, definitivă şi irevocabilă, a Tribunalului Bucureşti în Dosarul nr. 37382/3/2012. Conform art. 40 alin. (2) din acelaşi act normativ, suma s-a virat ulterior de către Autoritatea Naţională de Turism la venituri ale bugetului de stat;
 • În anul 2015, Clubul s-a înfruntat cu probleme de ordin administrativ în privinţa sălilor de antrenament la secţiile popice, lupte libere, lupte greco-romane şi judo, pentru motivul că sălile respective au fost dezafectate în vederea consolidării Stadionului Giuleşti. Urmare a acestui fapt, a fost necesară deplasarea sportivii secţiilor menţionate la alte baze sportive pentru derularea antrenamentelor, fapt ce a determinat plata drepturilor de folosinţă sub forma unor chirii şi deci creşterea cheltuielilor aferente pregătirii sportive;
 • Dat fiind absenţa unui bazin de înot funcţional în baza materială administrată de Club (în prezent, bazinul de înot şi terenul aferent sunt date în folosinţă gratuită şi predate, pe bază de protocol, Companiei Naţionale de Investiţii în vederea executării obiectivului de reabilitare a acestui activ), a fost necesară închirierea altor bazine de înot, ceea ce a contribuit, de asemenea, la existenţa unor cheltuieli suplimentare aferente pregătirii sportive.

5. NEREALIZĂRI, CU MENŢIONAREA CAUZELOR ACESTORA.

 – nu este cazul

6. PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA DEFICIENTELOR

– nu este cazul