Buletin Informativ

Buletin informativ – Lista informațiile de interes public comunicate din oficiu

Art. 5. din legea nr 544 din 2001

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelorprogramul de funcţionareprogramul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Structura responsabilă la nivelul Clubului Sportiv Rapid cu difuzarea informaţiilor publice – Secretariatul
Persoana responsabila cu difuzarea informaţiilor publice – Popa Stela

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public – descarcare

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii – descarcare

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

  • Reclamatia administrativa – descarcare
  • Legea nr 544 din 2001 – descarcare
  • HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – descarcare

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: