Cariere

Selecție dosare antrenor polo

Descarca

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT Antrenor polo

anuntangajareantrenorpolo 

 

 

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza la sediul din Calea Giulesti nr.18, sector 6 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de :

 • Antrenor polo

Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune pana la data de 12.03.2019, ora 13,00 la Biroul de Resurse umane din cadrul clubului, persoana de contact d-na Dumitrescu Livia.(tel.021.317.01.01.)

 

In vederea intocmirii dosarului de concurs candidatii vor prezenta  urmatoarele documente  in original si copie:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducerii clubului
 • copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
 • copie acte studii respectiv actul care sa ateste calificarea (carnet de antrenor cu categoria)
 • copie carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care se intocmeste la depunerea actelor
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

 

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

 

 1. Conditii generale ;
 • cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • cunoasterea limbii romane scris si vorbit
 • varsta minima reglementata de prevederile legale
 • capacitatea deplina de exercitiu
 • starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului
 • persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

 

Programul de desfasurare a concursului :

 

 1. La data de 26.02.2019 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru
 2. Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza :a) Selectia dosarelor de concurs in data de 13.03.2019 si afisarea rezultatelor selectiei in aceeasi zi. Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora in data de 14.03.2019 .

b) Proba scrisa va avea loc in 15.03.2019, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 18.03.2019. Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora in data de 19.03.2019.

c) Proba interviu va avea loc in data de 20.03.2019, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi. Depunerea contestetiilor si solutionarea acestora in data de 21.03.2019

d) Proba practica va avea loc in data de 22.03.2019, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi. Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora in data de 25.03.2019.

e) In data de 26.03.2019 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet.

Conditii specifice postului :

 • studii superioare de specialitate , absolvite cu diploma de licenta
 • categoria minima de specializare sa fie cea de Antrenor (cat.III-a)
 • cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu
 • limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,
 • cerinte specifice:
 • vechime minima de 2 ani ca antrenor
 • experienta in activitatea sportiva internationala si nationala de minim 2 ani  (rezultate obtinute).
 • disponibilitate de lucru in program prelungit, in functie de activitatile specifice Clubului

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la oricare din cele trei etape, pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului. Rezultatul contestatiilor se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor

Director,

VALY CACIURIAC

 

 

 

 

 

 

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

Conditii generale

 • cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • cunoasterea limbii romane scris si vorbit
 • varsta minima reglementata de prevederile legale
 • capacitatea deplina de exercitiu
 • starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului
 • persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

Programul de desfasurare a concursului :

 1. La data de 11.03.2016 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru
 2. Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza

Pentru postul de Administrator, Arhivar, Referent si Instalator:

 1. Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 29.03.2016
 2. Interviul va avea loc in 05.04.2016, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi
 3. Proba scrisa va avea loc in data de 06.04.2016, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in 07.04.2016
 4. Proba practica va avea loc in 08.04.2016, ora 10,00 si afisarea rezulatelor in aceeasi zi
 5. In data de 12.04.2016 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet

 Conditii specifice postului de administrator:

 • nivel de studii mediu ( absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat)
 • vechime in munca de minim 5 ani
 • experienta ca administrator de minim 2 ani
 • cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de  organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate
 • cerinte specifice: 1) disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale

Conditii specifice postului de arhivar :

–  diploma de calificare de arhivar

–  diploma de bacalaureat

–  vechime in specialitate minim 2 ani

–  abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare, abilitati de analiza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate

–  cerinte specifice : disponibilitate pentru lucrul in program prelungit

Conditii specifice postului de referent :

– studii superioare absolvite cu diploma de licenta, in domeniul IT

– minim 2 ani vechime in domeniul IT

– cunostinte privind administrarea unui site

– abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare, abilitati de analiza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate

– cerinte specifice : disponibilitate pentru lucrul in program prelungit

Conditii specifice postului de instalator:

– diploma de calificare de instalator, ve chime in specialitate minim 2 ani

– abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de organizare, abilitati de analiza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate.

– cerinte specifice:  disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale

Pentru postul de Maseur:

 1. Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 29.03.2016
 2. Interviul va avea loc in 04.04.2016, ora 12,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi
 3. Proba scrisa va avea loc in data de 05.04.2016, ora 12,00 si afisarea rezultatelor in 06.04.2016
 4. Proba practica va avea loc in 07.04.2016, ora 12,00 si afisarea rezulatelor in aceeasi zi
 5. In data de 11.04.2016 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet

Conditii specifice postului de maseur:

– diploma de calificare ca maseur sportiv

– experienta in cadrul unui club sportiv de minim 2 ani

– rezistenta fizica la efort indelungat ( tinand cont ca exista 14 sectii)

– abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de organizare,

– comunicare, profesionalism si integritate

– cerinte specifice: disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la oricare din cele trei etape, pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului. Rezultatul contestatiilor se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor

Director,

VALY CACIURIAC

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza la sediul din Calea Giulesti nr.18, sector 6 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de :

 • Antrenor polo

Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune pana la data de 12.03.2019, ora 13,00 la Biroul de Resurse umane din cadrul clubului, persoana de contact d-na Dumitrescu Livia.(tel.021.317.01.01.)

 

In vederea intocmirii dosarului de concurs candidatii vor prezenta  urmatoarele documente  in original si copie:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducerii clubului
 • copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
 • copie acte studii respectiv actul care sa ateste calificarea (carnet de antrenor cu categoria)
 • copie carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care se intocmeste la depunerea actelor
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

 

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

 

 1. Conditii generale ;
 • cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • cunoasterea limbii romane scris si vorbit
 • varsta minima reglementata de prevederile legale
 • capacitatea deplina de exercitiu
 • starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului
 • persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

 

Programul de desfasurare a concursului :

 

 1. La data de 26.02.2019 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru
 2. Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza :a) Selectia dosarelor de concurs in data de 13.03.2019 si afisarea rezultatelor selectiei in aceeasi zi. Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora in data de 14.03.2019 .

b) Proba scrisa va avea loc in 15.03.2019, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 18.03.2019. Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora in data de 19.03.2019.

c) Proba interviu va avea loc in data de 20.03.2019, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi. Depunerea contestetiilor si solutionarea acestora in data de 21.03.2019

d) Proba practica va avea loc in data de 22.03.2019, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi. Depunerea contestatiilor si solutionarea acestora in data de 25.03.2019.

e) In data de 26.03.2019 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet.

Conditii specifice postului :

 • studii superioare de specialitate , absolvite cu diploma de licenta
 • categoria minima de specializare sa fie cea de Antrenor (cat.III-a)
 • cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu
 • limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,
 • cerinte specifice:
 • vechime minima de 2 ani ca antrenor
 • experienta in activitatea sportiva internationala si nationala de minim 2 ani  (rezultate obtinute).
 • disponibilitate de lucru in program prelungit, in functie de activitatile specifice Clubului

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la oricare din cele trei etape, pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului. Rezultatul contestatiilor se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor

Director,

VALY CACIURIAC

 

 

 

 

 

 

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza la sediul din Calea Giulesti nr.18, sector 6 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de :

 • Maseur sportiv

Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune pana la data de 05.07.2017, ora 14,00 la Biroul de Resurse umane din cadrul clubului, persoana de contact d-na Dumitrescu Livia.(tel.021.317.01.01.)

In vederea intocmirii dosarului de concurs candidatii vor prezenta  urmatoarele documente  in original si copie:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducerii clubului
 • copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
 • copie acte studii respectiv actul care sa ateste calificarea
 • copie carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care se intocmeste la depunerea actelor
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

 

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

 

 1. Conditii generale ;
 • cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • cunoasterea limbii romane scris si vorbit
 • varsta minima reglementata de prevederile legale
 • capacitatea deplina de exercitiu
 • starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului
 • persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

 

Programul de desfasurare a concursului :

 

 1. La data de 21.06.2017 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru
 2. Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza :

Pentru postul de  Medic :

 

 1. Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 06.07.2017. Depunerea contestatiilor in data de 07.07.2017 si afisarea solutionarii acestora in aceeasi zi
 2. Proba scrisa va avea loc in 10.07.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 11.07.2017. Depunerea contestatiilor in data de 12.07.2017 si afisarea solutionarii acestora in data de 13.07.2017
 3. Proba practica va avea loc in 14.07.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi. Depunerea contestatiilor in data de 17.07.2017 si afisarea solutionarii acestora in data de 18.07.2017.
 4. Proba interviu va avea loc in data de 19.07.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi. Depunerea contestatiilor in data de 20.07.2017 si afisarea solutionarii acestora in aceeasi zi
 5. In data de 21.07.2017 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet

 

Conditii specifice postului de Maseur :

 

 • diploma de calificare ca maseur sportiv
 • experienta in cadrul unui club sportiv de minim 2 ani
 • rezistenta fizica la efort indelungat ( tinand cont ca exista 14 sectii sportive)
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare, comunicare, profesionalism si integritate
 • cerinte specifice : disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, deplasari in tara, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale

 

Director,

VALY CACIURIAC

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza la sediul din Calea Giulesti nr.18, sector 6 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de :

 

 • Medic

Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune pana la data de 19.06.2017, ora 14,00 la Biroul de Resurse umane din cadrul clubului, persoana de contact d-na Dumitrescu Livia.(tel.021.317.01.01.)

In vederea intocmirii dosarului de concurs candidatii vor prezenta  urmatoarele documente  in original si copie:

 • cerere de inscriere la concurs adresata conducerii clubului
 • copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
 • copie acte studii respectiv actul care sa ateste calificarea
 • copie carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie
 • cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care se intocmeste la depunerea actelor
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

 

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

 

 1. Conditii generale ;
 • cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • cunoasterea limbii romane scris si vorbit
 • varsta minima reglementata de prevederile legale
 • capacitatea deplina de exercitiu
 • starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului
 • persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

 

Programul de desfasurare a concursului :

 

 1. La data de 31.05.2017 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru
 2. Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza :

Pentru postul de  Medic :

 1. Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 20.06.2017. Depunerea contestatiilor in data de 21.06.2017 si afisarea solutionarii acestora in data de 22.06.2017
 2. Proba scrisa va avea loc in 23.06.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 26.06.2017. Depunerea contestatiilor in data de 27.06.2017 si afisarea solutionarii acestora in data de 28.06.2017
 3. Proba interviu va avea loc in data de 29.06.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 30.06.2017. Depunerea contestatiilor in data de 03.07.2017 si afisarea solutionarii acestora in data de 04.07.2017
 4. In data de 05.07.2017 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet

 

Conditii specifice postului de Medic :

 • studii superioare de specialitate , absolvite cu diploma de licenta
 • cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu
 • limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,
 • cerinte specifice: 1) disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale 2) experienta in activitate de minim 10 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

VALY CACIURIAC

 

 

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

 

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza la sediul din Calea Giulesti nr.18, sector 6 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de :

–         Antrenor polo

Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune pana la data de 10.05.2017, ora 13,00 la Biroul de Resurse umane din cadrul clubului, persoana de contact d-na Dumitrescu Livia.(tel.021.317.01.01.)

In vederea intocmirii dosarului de concurs candidatii vor prezenta  urmatoarele documente  in original si copie:

–         cerere de inscriere la concurs adresata conducerii clubului

–         copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz

–         copie acte studii respectiv actul care sa ateste calificarea (carnet de antrenor cu categoria)

–         copie carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie

–         cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care se intocmeste la depunerea actelor

–         adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–         Curriculum vitae

 

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

 

 1. a) Conditii generale ;

–         cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

–         cunoasterea limbii romane scris si vorbit

–         varsta minima reglementata de prevederile legale

–         capacitatea deplina de exercitiu

–         starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

–         indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului

–         persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

 

Programul de desfasurare a concursului :

 

 1. La data de 25.04.2017 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru
 2. Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza :

 

 1. a) Selectia dosarelor de concurs in data de 11.05.2017 si

afisarea rezultatelor selectiei in data de 12.05.2017. Depunerea contestatiilor in data de 15.05.2017 si solutionarea acestora in data de 16.05.2017

 1. b) Proba scrisa va avea loc in 17.05.2017, ora 10,00 si

afisarea rezultatelor in data de 18.05.2017. Depunerea contestatiilor in data de 19.05.2017 si solutionarea acestora in data de 22.05.2017

 1. c) Proba interviu va avea loc in data de 23.05.2017, ora

10,00 si afisarea rezultatelor in 24.05.2017. Depunerea contestetiilor in data de 25.05.2017 si solutionarea acestora in data de 26.05.2017

 1. d) In data de 29.05.2017 se vor afisa rezultatele finale ale

concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet.

Conditii specifice postului :

 

–         studii superioare de specialitate , absolvite cu diploma de licenta

–         categoria minima de specializare sa fie cea de Antrenor (cat.III-a)

–         cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

–         limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu

–         abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,

–         cerinte specifice:

–         vechime minima de 2 ani ca antrenor

–         disponibilitate de lucru in program prelungit, in functie de activitatile specifice Clubului

 

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la oricare din cele trei

etape, pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului. Rezultatul contestatiilor se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor

 

Director,

VALY CACIURIAC

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza la sediul din Calea Giulesti nr.18, sector 6 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de :

 

–         Consilier juridic

 

Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune pana la data de 27.03.2017, ora 14,00 la Biroul de Resurse umane din cadrul clubului, persoana de contact d-na Dumitrescu Livia.(tel.021.317.01.01.)

 

In vederea intocmirii dosarului de concurs candidatii vor prezenta  urmatoarele documente  in original si copie:

–         cerere de inscriere la concurs adresata conducerii clubului

–         copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz

–         copie acte studii respectiv actul care sa ateste calificarea

–         copie carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie

–         cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care se intocmeste la depunerea actelor

–         adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–         Curriculum vitae

 

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

 

 1. a) Conditii generale ;

–         cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

–         cunoasterea limbii romane scris si vorbit

–         varsta minima reglementata de prevederile legale

–         capacitatea deplina de exercitiu

–         starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

–         indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului

–         persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

 

Programul de desfasurare a concursului :

 

 1. La data de 13.03.2017 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru
 2. Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza :

Pentru postul de Consilier juridic :

 

 1. a) Selectia dosarelor de concurs in data de 28.03.2017 si afisarea rezultatelor selectiei in data de 29.03.2017. Depunerea contestatiilor in data de 30.03.2017 si solutionarea acestora in data de 31.03.2017
 2. b) Proba scrisa va avea loc in 03.04.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 04.04.2017. Depunerea contestatiilor in data de 05.04.2017 si solutionarea acestora in data de 06.04.2017
 3. c) Proba interviu va avea loc in data de 07.04.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 10.04.2017. Depunerea contestatiilor in data de 11.04.2017 si solutionarea acestora in data de 12.04.2017
 4. d) In data de 13.04.2017 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet.

Conditii specifice postului de Consilier juridic :

 

–         studii superioare de specialitate , absolvite cu diploma de licenta

–         cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

–         limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu

–         abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,

–         cerinte specifice:

1) indeplineste conditiile specific prevazute de art.8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

2) vechime minima de 5 ani in activitatea juridica si experienta relevanta in domeniul dreptului sportiv de minim 1 an dovedita cu documente justificative

3) cunoasterea legislatiei si a reglementarilor in vigoare in domeniile de activitate ale Clubului, regimul juridic al proprietatii private a statului, regimul juridic al dreptului de administrare, regimul juridic al contractului de locatiune, regimul juridic al institutiilor publice aflate in subordinea administratiei publice central finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, precum si toate celelalte domenii prevazute in bibliografia si tematica de concurs anexate prezentului anunt

4) disponibilitate de lucru in program prelungit, in functie de activitatile specifice Clubului

 

 

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la oricare din cele trei

etape, pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului. Rezultatul contestatiilor se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor

 

Director,

VALY CACIURIAC

 

 

ANUNT PRIVIND ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST VACANT

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti organizeaza la sediul din Calea Giulesti nr.18, sector 6 concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de :

–         Consilier juridic

–         Medic medicina sportiva

 

 

Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune pana la data de 10.02.2017, ora 15,00 la Biroul de Resurse umane din cadrul clubului, persoana de contact d-na Dumitrescu Livia.(tel.021.317.01.01.)

 

In vederea intocmirii dosarului de concurs candidatii vor prezenta  urmatoarele documente  in original si copie:

–         cerere de inscriere la concurs adresata conducerii clubului

–         copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz

–         copie acte studii respectiv actul care sa ateste calificarea

–         copie carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie

–         cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care se intocmeste la depunerea actelor

–         adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–         Curriculum vitae

 

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele :

 

 1. a) Conditii generale ;

–         cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

–         cunoasterea limbii romane scris si vorbit

–         varsta minima reglementata de prevederile legale

–         capacitatea deplina de exercitiu

–         starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

–         indeplinirea conditiilor de studii potrivit cerintelor postului

–         persoana nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

 

Programul de desfasurare a concursului :

 

 1. La data de 27.01.2017 publicarea anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante conform Capitolului I Sectiunii 3 (Publicitatea concursului) din Regulamentul cadru
 2. Concursul consta in 3 etape succesive, conf.Capitolului II Sectiunea 1 din Regulamentul cadru, dupa cum urmeaza :

 

Pentru postul de Consilier juridic :

 

 1. a) Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 14.02.2017
 2. b) Interviul va avea loc in 17.02.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 20.02.2017.
 3. c) Proba scrisa va avea loc in data de 23.02.2017, ora 10,00 si afisarea rezultatelor in data de 24.02.2017.
 4. d) In data de 07.03.2017 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet.

Conditii specifice postului de Consilier juridic :

 

–         studii superioare de specialitate , absolvite cu diploma de licenta

–         cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

–         limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu

–         abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,

–         cerinte specifice:

1) indeplineste conditiile specific prevazute de art.8 din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

2) vechime minima de 5 ani in activitatea juridical

3) cunoasterea legislatiei si a reglementarilor in vigoare in domeniile de activitate ale Clubului, regimul juridic al proprietatii private a statului, regimul juridic al dreptului de administrare, regimul juridic al contractului de locatiune, regimul juridic al institutiilor publice aflate in subordinea administratiei publice central finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, precum si toate celelalte domenii prevazute in bibliografia si tematica de concurs anexate prezentului anunt

4) disponibilitate de lucru in program prelungit, in functie de activitatile specifice Clubului

 

Pentru postul de  Medic medicina sportiva:

 

 1. a) Selectia dosarelor de concurs si afisarea rezultatelor selectiei in data de 14.02.2017.
 2. b) Interviul va avea loc in 17.02.2017, ora 12,00 si afisarea rezultatelor in data de 20.02.2017.
 3. c) Proba scrisa va avea loc in data de 23.02.2017, ora 12,00 si afisarea rezultatelor in data de 24.02.2017.
 4. d) Proba practica va avea loc in data de 02.03.2017, ora 12,00 si afisarea rezultatelor in aceeasi zi
 5. e) In data de 07.03.2017 se vor afisa rezultatele finale ale concursului atat la sediul clubului cat si pe pagina de internet

Conditii specifice postului de Medic medicina sportiva:

–         studii superioare de specialitate , absolvite cu diploma de licenta

–         atestat pentru medicina sportiva

–         cunostinte de operare/programare pe calculator, nivel mediu

–         limbi straine : o limba de circulatie internationala, nivel mediu

–         abilitati, calitati si aptitudini necesare : capacitate de organizare si coordonare, abilitati de analiza, de sinteza, planificare si comunicare, profesionalism si integritate, confidentialitate,

–         cerinte specifice: 1) disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, delegari in tara sau strainatate, program de lucru sambata, duminica si sarbatori legale

2) experienta in activitate de minim 5 ani

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut la oricare din cele trei

etape, pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei practice si a interviului. Rezultatul contestatiilor se afiseaza in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor

 

Director,

VALY CACIURIAC