Comunicat CNI cu privire la lucrările de reabilitare ale Stadionului ”Valentin Stănescu – Giulești”

Recent, Compania Națională de Investiții SA a emis un comunicat oficial prin care informa opinia publică privitor la stadiul în care se află cele patru stadioane incluse în proiectul de reabilitare pentru Campionatul European de fotbal din anul 2020.

Paragraful care face referire la Stadionul ”Valentin Stănescu – Giulești”, denumit în documentul respectiv Stadionul Rapid, consemnează că etapa actuală este cea a obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice pentru studiul de prefezabilitate. În paralel, se menționează în același document, a fost aprobată, de către Consiliul General al Municipiului București, modificarea de PUZ Sector 6.

Ulterior emiterii avizului financiar, se va întocmi documentația pentru procedura de achiziție publică privind studiul de fezabilitate în baza căruia se vor aviza indicatorii tehnico-economici. După studiile de teren și expertiza tehnică, recomandările specialiștilor au fost ca la stadionul giuleștean să se realizeze lucrări de consolidare la Corpul A și la Peluza Nord, în timp ce Tribuna I, Tribuna a II-a și Peluza Sud vor fi reconstruite din temelii.

În documentul la care facem referire nu se precizează cu exactitate datele de parcurgere ale etapelor enumerate anterior.