Contact

Contact

Bulevardul Calea Giulesti nr. 18

Sector 6

Bucuresti

Cod poştal 060276

Romania

Relatii cu publicul – 021.317.01.01 Registratura – fax – 021.317.01.00

ALTE INFORMATII

Program de lucru

Clubul Sportiv Rapid Bucuresti

Luni-Joi – 08.00 – 16.30

Vineri – 08.00-14.00

Registratura Clubului Sportiv Rapid – Punct de informare

Luni-Joi – 08.00 – 16.30

Vineri – 08.00-14.00

Relaţia cu reprezentanţii mass-media:[email protected]

Relatii – 021.317.01.01

Informații bilete fotbal: [email protected]

Informații fotbal 0731 968 631

Inainte sa ne contactati

Trimitere petiţie

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Trimiteti-ne un mesaj!

  CONDUCEREA

  Director: BOGDAN VASILIU

  [email protected]


  Contactati-ne prin email


  Contactati-ne prin telefon

  Telefon: 021.317.01.01

  Relaţii cu publicul:

   021.317.01.00

  Fax: 021.317.01.00

  Informații fotbal 0731.968.631


  Veniti la club

  Calea Giulesti nr. 18

  Sector 6, Bucuresti

  Romania 

  Cod poştal: 060276